Seksi lagjeja

Seksi Lagjeja është një emision për EGJS – nga të rinjtë për të rinjtë! Nuk është çudi që është e vetmja lagje në vendin tonë ku nuk ka tema të ndaluara!

Përmes saj, bisedat për tabu dhe seksualitetin arrijnë tek kushdo që shtyp “play” në Radio MOF – çdo të mërkurë në orën 12:15!

Me rastin e 10 vjetorit të edicionit të parë të “Lagjeja Seksi”, të gjitha shfaqjet janë në dispozicion në audioverzion në Spotify dhe Самоглас
ka mbi 100! Nëse dëshironi të bashkoheni me ekipin e punonjësve të seksilagjes ose keni një ide për bisedë, na shkruani në seksualnoobrazovanie@hera.org.mk.