Të sillen vërdallë nëpër kokë pyetje në lidhje me seksualitetin dhe
shëndetin seksual dhe riprodhues? Nuk ka kush që të të përgjigjet?
Atëherë pyeti edukatorët tanë për EGJS ose eja në qendrat tona rinore “Dua të di”.
Dhe nëse do t’i kesh përgjigjet për të gjitha pyetjet në gishtin e vogël, paraqitu për trajnimin për EGJS!