A e di se ka një lagje ku nuk ka tabu?
A e di se ekziston një klub lexuesish ku për herë të parë
diskutohet për autoret, shkrimtaret dhe letërsinë feministe?
A e di se ka një hapësirë ​​ku mund ta shprehish mendimin tënd me shkrim?