Klubi feminist për lexim

Klubi feminist i leximit u krijua nga Rinia HERA sepse i mungonte një hapësirë ​​e sigurt për të diskutuar titujt nga letërsia feministe.
Bashkohu me ne – veçanërisht nëse ju mungon leximi dhe biseda letrare!

Këtu janë temat e diskutuara deri më tani:

 • “Men Who Hate Women” – Laura Bate
 • “The Awakening” – Kate Chopin (moderatore: Damjana Vidiçeska)

 • “Iskra” – Anastasija Mlladenovska (moderatore Anastasija Mlladenovska)

 • “In the Dreamhouse” – Maria Carmen Machado (moderatore: Anamarija Danevska)

 • “The Song of Achilles” – Madeliene Miller (moderatore: Bisera Samarxhievska)

 • “Kim Ji-young, born 1982” – Cho Nam-joo (moderatore: Teodora Mileska)

 • “Women Talking” – Miriam Toews (moderatore: Galla Naseva)

 • “The Seven Husbands of Evelyn Hugo” – Taylor Reid (moderatore: Ivana Velevska)

 • “The Good Body” – Eve Ensler (moderatore: Ana Golojshka Xhikova)

 • “Frida’s Bed” – Slavenka Drakulic (moderatore: Ivana Llazarevska)

 • “Beloved” – Toni Morrison (moderatore: Tatjana Srceva-Pavllovska)

 • “A Room of One’s Own” – Virginia Woolf (moderatore: Teodora Mileska)

 • “Living a Feminist Life” – Sara Ahmed (moderatore: Kalia Dimitrova)

 • “Normal People” – Sally Rooney (moderator: Drаshko Kostovski)