Edukimi gjithëpërfshirës seksual na mëson për shëndetin!
Dhe i mëson të rinjtë se çdo pyetje meriton
një përgjigje – sigurisht të saktë!

Duke pilotuar edukimin seksual në vendin tonë,
të rinjtë e moshës 13 deri në 15 vjeç më në fund do të
marrin njëpërgjigje për temat dhe pyetjet e mëposhtme:
 • Cilat janë dallimet midis
  djemve dhe vajzave?
 • A duhet të kenë femrat të
  njëjtat të drejta si meshkujt?
 • Pse femrat vlerësohen më
  pak se meshkujt?
 • Çka nënkuptojmë me
  orientimet seksuale?
 • Pse homoseksualiteti nuk është i pranueshëm nga shoqëria?
 • Çfarë duhet të di për HIV dhe infeksionet seksualisht të transmetueshme?
 • Si mund të mbrohem nga infeksionet seksualisht të transmetueshme?
 • Si përdoret prezervativi për të më mbrojtur nga infeksionet dhe shtatzënitë e padëshiruara?
 • Pse diskriminohen njerëzit që
  jetojnë me infeksionin HIV?
 • Pse janë të rëndësishme miqësitë gjatë kohës së adoleshencës dhe si t’i ndërtojmë ato siç duhet?
 • Çfarë është e rëndësishme të dini dhe si të silleni në mënyrë që të
  keni një marrëdhënie cilësore
  romantike dhe intime?
 • Cilat janë përgjegjësitë e marrëdhënieve afatgjata
  dhe jetës martesore?
 • Si të kapërcejmë problemet që
  lindin gjatë marrëdhënieve
  afatgjata dhe në martesë?
 • Çfarë ndryshimesh ndodhin në pubertet dhe pse është e rëndësishme kjo?
 • Si mund të them JO nëse nuk dua
  të kem marrëdhënie seksuale?
 • Pse pamja fizike nuk duhet të
  jetë gjëja më e rëndësishme
  në jetën time?
 • Çfarë i bën njerëzit të jenë
  më pak ose më shumë të
  vlefshëm në një shoqëri?
 • Çfarë është seksizmi dhe pse gratë trajtohen më shpesh si seksualisht më tërheqëse në revista dhe reklama sesa burrat?
 • Çfarë është seksualiteti dhe si e shprehin njerëzit seksualitetin?
 • Si të ndihem i kënaqur në marrëdhëniet intime dhe
  në partneritet dhe si
  manifestohet kënaqësia?
 • A lidhet kënaqësia seksuale vetëm me marrëdhëniet seksuale?
 • Pse është e rëndësishme
  të respektohen mënyrat e
  ndryshme në të cilat njerëzit
  shprehin seksualitetin?
  Çfarë është normale dhe çfarë jo?
 • Pse masturbimi është një sjellje normale për njerëzit?
 • Si ta njohim dhunën dhe
  kujt t’i drejtohemi?
 • Cila është sjellja e pranueshme
  dhe çfarë jo në një lidhje?
 • Çfarë do të thotë të jepet pajtueshmëri për të patur marrëdhënie seksuale me ndonjërin/ndonjërën?
 • Si mund të mbrohemi nga dhuna
  në internet dhe dhuna seksuale?
 • Ku mund të kërkoj ndihmë për
  të mbrojtur shëndetin seksual
  dhe riprodhues?
 • Cilat janë të drejtat e njerëzve në lidhje me seksualitetin e tyre dhe
  si mund të njoh shkeljen e
  këtyre të drejtave?
 • Çfarë është homofobia dhe pse malltretimi homofobik është i papranueshëm?
 • Cilat vlera në jetë kontribuojnë
  në barazinë më të madhe midis njerëzve, pranimin e diversitetit dhe tolerancës në lidhje me shëndetin dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese?