Qendrat rinore „Dua të di“

A e dini se në Shkup se ka qendra miqësore rinore ku mund të merrni shërbime falas dhe konfidenciale për shëndetin tuaj seksual dhe riprodhues?

Këto janë qendrat rinore “Unë dua të di” të HERA-s në Vodno dhe në Shuto Orizari, Kumanovë.

Qendra Rinore “Unë dua të di” – Vodno

St. Elisha Popovski Marko nr. 2, 1000 Shkup  02/3176-950

E HËNË E MARTË E MËRKURË E ENJTE

Këshillimi i drogës
14:30 – 17:30

Testimi HIV
15:00 – 18:00

Dermato-venerolog
15:00 – 18:00

Gjinekolog
15:00 – 18:00

Testimi HIV
15:00 – 18:00

Këshillim për droga
14:30 – 17:30

Këshillimi i drogës
14:30 – 17:30Testimi HIV
16:00 – 19:00
|Psikolog
16:00 – 19:00

Qendra Rinore “Dëshiroj të dijë” – Shuto Orizari

St. Indira Gandhi bb (Shtëpia e Shëndetit në Suto Orizari) 02/2651-955

E HËNË E MARTË E MËRKURË E ENJTE E PREMTE

Këshilltar juridik
9:00 – 16:00

Punëtori social
9:00 – 16:00

Këshilltar juridik
9:00 – 16:00

Punëtori social
9:00 – 16:00

Testimi HIV
13:00 – 16:00

Këshilltar juridik
9:00 – 16:00

Punëtori social
12:00 – 19:00

Gjinekolog
16:00 – 19:00

Këshilltar juridik
9:00 – 16:00

Punëtori social
9:00 – 16:00

Dermato-venerolog
16:00 – 19:00

Këshilltar juridik
9:00 – 16:00

Punëtori social
9:00 – 16:00

Qendra Rinore “Dëshiroj të dijë” – Kumanovë

Rr. Branko Bogdanski – Gucman, Ambulanca “Goce Dellçev”, kati 2, 1300 Kumanovë  078 736 819

MAP

E HËNË E MËRKURË E ENJTE E PREMTE

Informimi i bashkëmoshatarëve për shëndetin seksual dhe riprodhues
13.00 – 15.00

Edukimi nga bashkëmoshatarët për edukimin gjithëpërfshirës seksual
13.00 – 15.00

Psikologu
14.00 – 17.00

Projeksione tematike filmi + diskutim
20.00 – 22.00
(javën e fundit të muajit)

Ju mund të prenotoni një termin në +389 (0) 2 3290 395, dhe në mënyrë elektronike në hera@hera.org.mk (për testim për HIV në hivtest@hera.org.mk).

Kur bëhet fjalë për shëndetin, nuk keni pse të prisni!
Përmes atyre ne i ofrojmë shërbimet falas dhe pa pagesë:

– Diagnoza e infektimeve seksualisht të transmetueshme (gonorreja, sifiliz, klamidia, trihomoniaza, kandina) përmes PAP testeve dhe teste të tjera mikrobiologjike
– Administrim i terapisë dhe kontracepsionit (prezervativë, spiralë, kontracepsion oral dhe urgjent)
– Këshillim për planifikim të familjes dhe parandalimi i shtatzënisë së paplanifikuar, kontroll bimanual dhe kontroll EHO, teste për shtatzëni

– Krio-terapi për ndryshime të lëkurës dhe kondilomë dhe llojet e tjera të terapisë së lëkurës
– Diagnoza dhe terapia për infektime seksualisht të transmetueshme (gonorreja, sifiliz, trihomoniaza, klamidia)
– Këshillim për parandalim të infektimeve seksualisht të transmetueshme (gonorreja, sifiliz, trihomoniaza, klamidia)

  • Testim dhe këshillim për HIV

– Informata dhe këshillime për marrjen e dokumenteve për identifikim personal
– Informata dhe këshillime për të drejtat sociale (mbrojtja sociale, sigurimi pensional dhe invalidor)
– Kontaktet/takimet me/në institucionet/organizatat në emër të klientit
– Informimi dhe shoqërimi në institucionin adekuat social për realizimin e një të drejte të caktuar
-Këshillim për përfshirje sociale dhe ballafaqimi me situatat e krizës
– Informimi dhe këshillimi për të drejtat shëndetësore (të drejtat e pacientëve, mbrojtja shëndetësore, sigurimi shëndetësor)
– Këshillim dhe mbështetje lidhur me dhunën e bazuar në gjini, duke përfshirë edhe dhunën familjare
– Këshillim psiko-social: këshillim për seksualitetin, lidhjet seksuale, lidhjet; puberteti (ndryshimet trupore dhe psikike), raportet dhe konfliktet ndër moshatare, ndryshimet dhe kriza në adoleshencë; mbështetja psikologjike në ballafaqimin me krizat; këshillim për martesat minore dhe shtatzëninë minore, këshillim rreth sjelljes

– Informimi rreth asaj se si dhe ku mund të bëhet HIV testimi;
– Informimi rreth asaj se ku mund të bisedohet ose të raportohet një problem ose nevojë e caktuar lidhur me shëndetin seksuale dhe riprodhues;
– Informimi për shërbimet që i ofron qendra rinore “Dëshiroj të dijë” në Shkup dhe Kumanovë;
– Informimi lidhur me edukimin nga bashkëmoshatarët për edukimin gjithëpërfshirës seksual

  • Edukimi nga bashkëmoshatarët për edukimin gjithëpërfshirës seksual (të udhëhequra nga ana e trajnuesve të certifikuar)

  • Ndihmë dhe mbështetje juridike nga këshilltari juridik dhe para-juristëve nga komuniteti rom

  • Distribuimi i prezervativëve, lubrikantëve dhe materialit edukativ

  • Këshillim për parandalimin e përdorimit të drograve