Во отсуство на сексуално образование во училиштата, во 2016 година
ХЕРА Млади засукаа ракави и ја составија првата ССО азбука во земјава!

За секоја буква има бар по еден збор што се премолчува, што се изговара тивко, што се заменува со „тоа“ и „таму долу“ или што се пребарува на интернет. Па, кликни, научи, шерни, повтори си – оти крајно време е да зборуваме за сексуалноста и за правата отворено и со факти, па макар ни гореле образите и ушите од срам!