Знаеш ли дека постои маало каде што нема табуа?
Знаеш ли дека постои клуб на читател(к)и каде што за првпат кај нас
се разговара за авторки, писателки и феминистичка литература?
Знаеш ли дека постои простор каде што можеш да го кажеш своето мислење и преку пишан збор?