Në mungesë të edukimit seksual në shkolla, në vitin 2016
Rinia HERA ngritën mëngët dhe përpiluan alfabetin e parë EGJS në vend!

Për secilën shkronjë ka të paktën një fjalë që është e heshtur, që shqiptohet në heshtje, që zëvendësohet
me “ajo” dhe “atje poshtë” ose që kërkohet në internet.
Pra, klikoni, mësoni, ndani, përsëritni – sepse është
koha të flasim për seksualitetin dhe të drejtat hapur
dhe me fakte, edhe nëse faqet dhe veshët tanë po digjen nga turpi!