Сеопфатното сексуално образование нѐ учи за здравје!
И ги учи младите дека секое прашање
заслужува одговор - точен, се разбира!

Со пилотирањето на сексуалното образование кај нас,
младите на возраст од 13 до 15 години конечно ќе добијат
одговор на следниве теми и прашања:
 • Кои се разликите меѓу
  момчињата и девојчињата?
 • Дали жените треба да имаат
  исти права како и мажите?
 • Зошто жените се помалку
  вреднувани од мажите?
 • Што се тоа сексуални ориентации?
 • Зошто хомосексуалноста не е
  прифатлива за општеството?
 • Што треба да знам за ХИВ и сексуално преносливите инфекции?
 • Како да се заштитам од сексуално преносливи инфекции?
 • Како се употребува кондомот за да
  се заштитам од инфекции и несакана бременост?
 • Зошто лицата кои живеат со ХИВ инфекција се дискриминирани?
 • Зошто се важни пријателските врски во време на адолесценцијата и како
  правилно да ги градиме?
 • Што е важно да се знае и
  како да се однесувам за да
  имам квалитетна романтична
  и интимна врска?
 • Какви одговорности носат долготрајните врски и
  живеењето во брак?
 • Како да се надминат проблемите кои се јавуваат за време на долготрајните врски и во бракот?
 • Кои промени се јавуваат во пубертетот и зошто е ова важно?
 • Како да кажам НЕ доколку не сакам да имам сексуален однос?
 • Зошто физичкиот изглед не треба да биде најважното нешто
  во мојот живот?
 • Што ги прави луѓето да се повеќе или помалку вредни
  во едно општество?
 • Што е сексизам и зошто почесто жените се третирани како
  сексуално попривлечни во списанијата и рекламите
  од мажите?
 • Што е тоа сексуалност и како луѓето ја искажуваат сексуалноста?
 • Како да се чувствувам задоволен во интимните и партнерските врски и како се манифестира задоволството?
 • Дали сексуалното задоволство
  е поврзано само со
  сексуалните односи?
 • Зошто е важно да се почитуваат различните начини преку кои луѓето ја изразуваат сексуалноста? Што е нормално, а што не е?
 • Зошто мастурбацијата е нормално однесување за луѓето?
 • Како да препознаеме насилство и
  кому да се обратиме?
 • Што е прифатливо однесување,
  а што не е во една врска?
 • Што значи да се даде согласност
  за да се има сексуален
  однос со некого?
 • Како да се заштитиме од насилството на интернет и
  од сексуално насилство?
 • Каде да побарам помош да го заштитам сексуалното и репродуктивно здравје?
 • Кои се правата на луѓето поврзани за нивната сексуалност и
  како да препознам кршење
  на овие права?
 • Што е хомофобија и зошто е неприфатливо хомофобичното малтретирање?
 • Кои вредности во животот придонесуваат за поголема еднаквост меѓу луѓето и за прифаќање на различностите
  во врска со сексуалното
  и репродуктивното
  здравје и права?